banner

Výsledky

Architektonická soutěž na obnovu Ostrova v Chocni má vítěze

Město Choceň vyhlásilo v únoru letošního roku architektonickou soutěž na obnovu území tzv. Ostrova v centru Chocně. Ostrov a přilehlá veřejná prostranství by se měly stát atraktivním místem pro každodenní trávení volného času místních i pro konání drobných komunitních a kulturních akcí. Z trojice soutěžních návrhů porotu nejvíce zaujalo řešení, které přinesl tým ateliéru XTOPIX architekti. Všechny návrhy budou vystaveny v září přímo na Ostrově.

„Architektonická soutěž na významné veřejné prostranství je pro Choceň novou a věřím, že důležitou zkušeností. Soutěžní návrhy jednoznačně ukazují, jak různorodé mohou být odpovědi na stejné zadání a jak jsou architektonické soutěže důležité pro výběr nejlepšího řešení. “ říká Ing. Jan Ropek starosta města Chocně. „Jsem přesvědčen, že vítězné řešení svojí komplexností a zároveň pečlivým zaměřením na všechny uživatele přinese kýžený efekt.“ doplňuje.

V soutěžní porotě, která návrhy hodnotila, zasedli vedle zástupců města také nezávislí architekti, urbanisti a krajinářka. O pořadí rozhodla porota takto:

1. místo: XTOPIX architekti s.r.o.
2. místo: ellement architects s.r.o.
3. místo: ATELIER 111 architekti s.r.o.

Porotci hodnotili nejen komplexní urbanisticko-architektonicko-krajinářské kvality jednotlivých návrhů, ale zejména jejich provozně-funkční řešení a ekonomickou přiměřenost a udržitelnost.

„Porota ocenila především to, že vítězný návrh pojímá území Ostrova komplexně a propojuje jednotlivá místa do funkčního celku. Stávající zástavbu vhodně doplňuje novostavbou bytového domu a drobnými dřevěnými objekty, jež svým programem a začleněním podporují užívání celého prostoru Ostrova. Tým ateliéru XTOPIX nezapomíná ani na řešení a aplikaci principů modrozelené infrastruktury. Návrh celkově nejlépe naplnil zadaná soutěžní kritéria, díky jejich vyváženosti a uměřenosti posiluje realizovatelnost i udržitelnost záměru,“ shrnul verdikt poroty její předseda Ing. arch. David Tichý.

Výstava všech soutěžních návrhů proběhne v září přímo na Ostrově. Plánována je také veřejná debata s autory vítězného řešení.

Nyní bude následovat zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Se zahájením stavebních prací etapy 1. se počítá nejdříve v roce 2024, otevření Ostrova veřejnosti bude následovat o rok později.

1. místo: XTOPIX architekti s.r.o.

Choceň je řeka a soutok je místo náplavu, kde si voda bere, co přináší, stejně jako usazuje to, co nese. Má svůj tvrdý břeh i zaplavovaný luh. Člověk jí tu měkkost vzal, aby měl své jisté. Pořád je to tu přítomné a proráží to kolem. Vrby, olše, jasany, pryskyřníky, řeřišnice a pomněnky jsou vzpomínkou na ty nánosy co vzal čas. Rozhraní města tyčícího se na bezpečném břehu a rozehraných pestrostí u řeky jsme přiznali a dali mu budoucnost.

Ostrov, střet světů urbánního s krajinným, původní zástavby s asanací, otevřené špice s uzavřenými ulicemi, střet pevniny s vodou, a nakonec i rozdělení dvou “řek”. Území mnoha protikladů ale i velké sociální diverzity rozumíme jako měkkému prostoru města. Divoké náměstí, které působí velmi neformálně, a přesto je prostor městsky velkorysý. Lidé budou vnímat charakter území, jako něco, co už tu bylo, staré možná sto let. Role architekta tu možná tkví v porozumění a kolážování rozmanitého příběhu území namísto hledání novotvaru.

Video

2. místo: ellement architects s.r.o.

OSTROV LÁKÁ
Láká už z dálky
Láká pro svůj klid
Láká pro svou atmosféru
Láká i na akci
Ostrov vidím a to mě láká
A když tam jsem, tak je to boží!

KOLONÁDA
Kolonáda jako brána
Kolonáda jako promenáda
Kolonáda jako rozhraní

POVODEŇ
Dost bylo zdí!
Vodě jinak bránit se dá
Břeh jako vlna, val, snová krajina

3. místo: ATELIER 111 architekti s.r.o.

Prostorovým těžištěm návrhu je špice Ostrova. Zelený parkový charakter, vzdušnost a výhledy na řeku vtiskují místu v samotném středu města jedinečný ráz. S touto výjimečnou atmosférou se snažíme maximálně citlivě pracovat. Nově zamýšlený rodinný dům vedle rybárny a nová přístavba kulturního domu pomůže lépe definovat hranici špice Ostrova a ještě více se tak zdůrazní její jistá autonomie. Nová pěší lávka spojující Nábřeží s Ostrovem se stane velmi důležitou alternativou přístupu na Ostrov. Společně se změnou části Nábřeží v pěší zónu umožní atraktivní zokruhování přístupových tras. Výjimečnému místu sluší konání výjimečných akcí. Nejenom pro ně poslouží novostavba krytého pódia a navazující úprava pochozích ploch. V kombinaci s úpravou vnější části protipovodňové stěny vznikne celek vyhovující jak pro konání nejrůznějších kulturních a společenských setkání, tak pro běžné každodenní užívání. Zobytnění špice Ostrova dosahujeme střídmými zásahy ve snaze zachovat místního genia loci.

Kontakty

Napište nám

info@projektostrov.cz

Napište nám

info@projektostrov.cz