banner

O projektu

Území tzv. “Ostrova” - ul. Na Herzánce - je jednou z prioritních oblastí rozvoje města Choceň. Nyní se prostor využívá především pro konání kulturních akcí (Food Festival, Vítání léta, Ostrofest,...). 

“Ostrov” by měl být příjemnějším a kvalitnějším místem nejen pro kulturní akce, ale i pro trávení volného času.

Jelikož město Choceň nemělo s přípravou architektonické soutěže žádné zkušenosti, obrátilo se na zkušené organizátory. Pomohli hned na začátku specifikovat, co od soutěže očekávat, a zvolili vhodný typ. Organizátory na Projekt Ostrov jsou architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková, kteří se dlouhodobě věnují přípravě a organizaci architektonických soutěží.

Co organizátoři soutěže dělali?

- připravili zadání, podmínky soutěže (vč. rozpočtu a harmonogramu) a soutěžních podkladů
- sestavili soutěžní porotu
- zajistili vyhlášení soutěže potřebnými kanály
- koordinovali průběh soutěže, komunikovali s porotci a účastníky
- pomohli s přípravou výstavy a propagací soutěže
- asistovali při zadávání veřejné zakázky 

Všechny tyto kroky probíhali v úzké spolupráci s městským architektem a městem Choceň.
 

Projekt v čase

Červenec 2021
Město vybralo tzv. programátora, který nás provedl přípravnou první fází, která měla za úkol nasbírat informace, podněty a názory o tom, co by na Ostrově mělo být a k čemu by mohl sloužit.

Září 2021
Občané měli možnost zapojit se do elektronické ankety.

Říjen 2021
Proběhla veřejná debata s občany možnostmi využití Ostrova během měsíce října.

Srpen - říjen
Zástupci programátora sbírali informace od zájmových spolků, příspěvkových organizací či sportovních nebo kulturních klubů.

Prosinec 2021
Všechny výstupy programátor vyhodnotil a představil veřejnosti, radním, zastupitelům a pracovníkům města.

Leden 2022
Závěr a doporučení sloužilo jako zadání pro architektonickou soutěž, která byla vyhlášena začátkem roku 2022.

Červen 2022
Jsou známy výsledky.

O organizátorovi soutěže

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.

Máte zájem se zapojit?
Spojte se s námi

Napište nám